Kåringen ble gjort av Boligprodusentenes forening, Glava, NorDan og Optimera 2. mai 2017.
Kritieriene for å vinne var blant annet at prosjektet må framstå som forbildeprosjekt innenfor flest mulig av følgende kvaliteter:
  • Standardisering
  • Byggekostnader
  • Energi og klima
  • Særpreg og nyskaping
  • Bokvalitet (byggeskikk/arkitektur, planløsning og brukbarhet, inneklima)
  • Bruk av BIM
Årets eneboligprosjekt er en enebolig bygd som egenregiprosjekt i Os (Hordaland) av Norgeshus Byggmester Kjell Aarvik AS. Boligen er basert på Norgeshus sin husmodell "Moment". Arkitekt er John Birger Grytdal.

Eneboligen skiller seg ut gjennom en utkraget andre etasje som hviler på fire tynne stålsøyler. Terrassen ligger ytterst i utkragingen ca. 10 meter over bakken. BIM er brukt for alle fag og det er utført kollisjonskontroll i Solibri. Boligen har væske/-vann varmepumpe og energimerke grønn A.

Flexit har prosjektert og levert balansert ventilasjon til denne boligen, som er med på å sikre ren og frisk luft for et sunt inneklima.  

En glad gjeng - Norgeshus stillte mannsterke da de mottok prisen for beste småhusprosjekt.

Deler av tekst og bilde er hentet fra www.boligprodusentene.no