Sentralstøvsugeren har dårlig sugeevne. Hva gjør jeg?

Sjekk pose og filter i maskinen. Er pose og filter OK kan man forsøke å koble alle rør vekk fra maskinen og starte den uten rørene tilkoblet. Suger maskinen slik den skal da er det tett et sted i rørsystemet. Da må rørene stakes opp.

Min CVR-sentralstøvsuger starter ikke. Hva gjør jeg?

Prøv å bytte batterier i håndtaket på slangen. Dersom det ikke hjelper, kan du prøve følgende:

1. Koble ut strømmen med stikkontakten

2. Sett stikkontakten inn igjen og trykk deretter på av/på knappen på slangehåndtaket i 10 sekunder eller inntil maskinen starter. Dette må gjøres innen 60 sekunder etter at støvsugeren har blitt plugget inn.

Dette gjelder CVR-sentralstøvsugermodellene. Om du har CV-sentralstøvsuger eller eldre sentralstøvsuger-modell og denne ikke starter, se svar på spørsmålet her>>

Her kan du lese mer om de ulike CVR-sentralstøvsugermodellene >>

Min CV-sentralstøvsuger starter ikke. Hva kan være galt?

Prøv å kortslutte de to metallpiggene i sugekontaktene dine med en metallgjenstand. Hvis den starter, så er det slangen din som er problemet. Dersom den ikke starter kan du gjøre du det samme bak på støvsugeren der styreledningene kommer inn. Starter den, så er det ledningen fra kontaktene som er problemet. Starter den ikke er det feil på maskinen.

Om du har nyere versjon av Flexit sentralstøvsuger (CVR-modell), og denne ikke starter se svar på spørsmålet her >>

Her er oversikt over utgåtte CV-sentralstøvsugere >>

Maskinen stopper etter kort tid. Hva er feil?

Om maskinen starter med en gang etter stopp så reagerer den på blokkerte rør.
Forsøk å starte maskinen uten rørsystemet tilkoblet. Går den da er det tett/delvis tett i rørene. Starter den ikke med en gang kan det være at den slår ut på overoppheting. Sjekk pose/filter og forsøk å starte den uten rørene tilkoblet.

Hvilke støvsugerslanger kan brukes til eldre modeller (CV-serien)?

Følgende slangepakke kan benyttes til både CVR-serien og eldre sentralstøvsugere:

Entry slangesett >> 

Hvilke støvsugerslanger kan brukes på CVR-støvsugere?

Les mer om de ulike slangesettene til CVR sentralstøvsugerne her >>

Man kan ha inntil 5 slangesett pr. støvsuger med trådløs kommunikasjon. Dersom svakstrømledning er lagt opp fra støvsugeren til sugekontakter kan man også benytte disse slangesettene.

Har nettopp byttet pose, men støvsugeren varsler om full pose. Hva gjør jeg?

Støvsuger-maskinen melder om full pose etter 20 driftstimer.

For å resette dette varselet, så må du gå til selve støvsugerenheten og holde av/på-knappen inne. Da vil støvsugeren starte og stoppe av seg selv igjen (4-6 sekunder). Etter dette er telleren nullstilt, og varselet vil ikke komme før etter 20 driftstimer igjen.

Dette gjelder kun CVR-sentralstøvsugere

Sentralstøvsugeren stopper ikke. Hva kan være galt?

Hvis den starter selv om støvsugerslangen ikke er tilkoblet, så kan svakstrømledningen (ledningen fra maskinen til sugekontaktene) være kortsluttet et sted.
Prøv å koble ut svakstrømledningen bak på maskinen. Stopper den da, så er feilen i en av sugekontaktene eller på selve ledningen. Stopper den fortsatt ikke kan det være feil med hurtigkoblingen på maskinen, eller feil med selve maskinen.

Det gjelder CV-sentralstøvsugere og eldre modeller. Ikke CVR-modellene