Hvordan registrerer jeg EcoNordic i skytjenesten?

Hvis du vil registrere produktet ditt i skytjenesten, kreves det at både produktet og den mobile enheten din er koblet til internett.

Se side 11 i produktets brukerveiledning >>

Hva slags produkt er inneklimasentral EcoNordic?

EcoNordic er et produkt som dekker flere behov i en og samme enhet. Både tappevann, varme og ventilasjon. Varmepumpen som sørger for tappevann og varme er en luft-til-vann-varmepumpe uten uteenhet.

Ventilasjonsmodulen fanger varmen i den gamle luften som trekkes ut av boligen. Denne varmen brukes til å varme opp ny, ren og frisk luft på vei inn i boligen. Resten av varmen overføres til varmepumpemodulen. Varmepumpen benytter CO2 som kjølemedium.

Fordelen med dette er at det er miljøvennlig og ikke påvirker klimaet.

Du kan lese mer om EcoNordic i vår brosjyre >>

Hvem kan jeg kontakte for å få et tilbud på installasjon av inneklimasentral EcoNordic?

Vi anbefaler at du henvender deg til en av våre Flexit Partnere eller forhandlere.
Her er en oversikt>>

Hva er fordelene med EcoNordic kontra en tradisjonell varmepumpe??

Det finnes flere fordeler. En vesentlig forskjell er at EcoNordic benytter et miljøvennlig kjølemedie (CO2) som er overlegent på å produsere varmtvann. Sammenlign gjerne vår varmtvannskapasitet og tappeprofil med konkurrentene.

En annen stor forskjell er at EcoNordic har et ventilasjonsaggregat inkludert. 

Les mer om fordelene med EcoNordic her>>

Hvorfor skal jeg velge EcoNordic WH4 framfor bergvarmepumpe med FTX?

Prisen og nedbetalingstid.

En bergvarmepumpe med balansert ventilasjon er veldig effektiv og vil sannsynligvis gi litt lavere energiforbruk på et år. Sett over tid matcher ikke besparelsen de ekstra kostnadene det er å installere en bergvarmepumpe.

Les mer om EcoNordic her >>

Hva er EcoNordics installerte effekt?

Max effekt er 6,4KW.

EcoNordic er BBR-tilpasset, og en lavere effekt kan konfigureres ved oppstart.

Les mer om EcoNordic her >>

Hvilken kapasitet på varmtvann kan man regne med?

Med CO2 som kjølemiddel produserer EcoNordic varmtvann veldig effektivt. Econordic har energiklasse A+ i tappeprofil XL. Nøyaktige mengder kommer an på hvor mye varmtvann som finnes i tanken (197 liter), hvilken innstilling man velger (Eco eller Comfort) og hvor raskt man fyller badekaret.

Temperaturen på kaldtvannet påvirker også. Hvis vi forutsetter at tanken er fylt med 90-95% 65 grader varmt vann, så kan man tappe opptil 350 liter 40 grader varmt vann. Dersom Boost modus aktiveres, så kan man tappe opp til 400 liter.

Les mer om EcoNordic her >>

Hvordan tilkobler jeg strømmen på 230 Volt eller 400 Volt?

Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.

Produktet skal kobles til 400V-3N 16A med allpolig bryter og jordfeilsbryter. Jordfeilsbryter må være av type B!
Som alternativ kan det bygges om til 230 Volt 3 fas.
Se veiledning >>


Se teknisk data, side 44 i monteringsveiledningen for størrelse på sikringen.

Monteringsveiledning >>

Hva betyr GWP?

GWP er et mål på hvor mye en klimagass bidrar til den globale oppvarmingen.
Desto høyere tall, jo verre.

Man sammenlikner med CO2 som har tallet 1 (som vi bruker i EcoNordic). Fluorgassforordningen 517/2014 stiller høyere krav, og det fører til lavere etterspørsel og høyere avgifter på klimaskadelige gasser.

Det er for varmt/kaldt i et eller flere rom, hvordan justerer jeg temperaturen?

Om varmeanlegget etter innregulering av vannmengde over kursene ikke er tilstrekkelig i et eller flere rum da kan man etterjustere vannmengden over kursene. Gjør det i samråd med rørleggeren.

Er det for varmt da redusere man vannmengde og når det er for kaldt da øker man vannmengde på varmekurset.

Det er for kaldt/varmt i huset på en vist utetemperatur, hva gjør jeg?

Om det blir for kaldt eller varmt på en vist utetemperatur da skal man ikke parallellforskyve varmekurven eller tilpasse ønsket romtemperatur.

Man kan gå inn på Flexit GO-appen og via varmekurve-innstillinger kan man da knekke varmekurve på det punktet hvor avviket oftest skjer.

Det er en innstilling som sluttkunde kan gjøre fordi det blir gjort etter at anlegg er i bruk under lang tid.

Les mer i monteringsveiledningen til EcoNordic WH4 >>