Hvilken våtromssone gjelder for Flexit baderomsvifter?

Autorisert installatør er ansvarlig for å installere baderomsviften iht gjeldende forskrift NEK 400. Flexit baderomsvifter, med unntak av Pro7 og Vario, er i henhold til denne egnet for plassering i sone 2.

Flexit Pro7 og Vario kan monteres i sone 1. Viften skal i så tilfelle monteres så høyt som mulig uten risiko for at den utsettes for spyling.

Se oversikt over alle Flexits baderomsvifter >>

Kan man få fuktstyrt vifte til å gå kontinuerlig til man bryter strømmen med en av/på-bryter?

Fuktstyrte vifter med timer (TH) tilkobles med ekstern bryter mellom L og LT som anvist i brukerveiledningen. Så lenge bryteren er aktivert vil viften fortsette å gå inntil denne skrus av. Når den er skrudd av aktiveres viften av fuktsensoren.

NB! Vifter med innebygget fuktsensor og timer er tiltenkt for behovstyrt ventilasjon. Ønsker man kontinuerlig drift så anbefales vifter som er konstruert for dette; Flexit Pro7 og Flexit Vario. Disse har lavere energiforbruk og lavere lydnivå ved kontinuerlig drift.

Se oversikt over alle Flexit baderomsvifter her >>

Hvilke vifter kan monteres i tak?

Når det skal benyttes baderomsvifter i tak er det i hovedsak 125mm modellene som skal benyttes da disse har høyere kapasitet enn 100mm modellene.

Modellen 100TT er da et unntak da denne er konstruert for høyere kanalmotstand. Art.nr 400059

Se oversikt over alle Flexits baderomsvifter >>

Hvorfor kan ikke alle baderomsvifter monteres i tak?

Kapasiteten synker med økende kanalmotstand, og ved takmontering blir ofte lengden på kanalen lengre enn om man har avkast gjennom yttervegg. Baderomsvifter i 100mm bør ha avkast rett ut gjennom yttervegg. Det er kun våre baderomsvifter i 125mm og 100TT som er egnet for takmontering (opptil 4-5 meter kanal). Ved lengre kanalstrekk bør man heller velge en kanalvifte.

Se oversikt over alle Flexits baderomsvifter >>

Hvordan kobler man til en impulsbryter?

Bryteren legges over L og LT på viften. Viften vil da starte når man trykker på impulsbryteren og gå den tiden som er satt på timer i viften (2-30 minutter).

Er du en sluttforbruker som trenger hjelp med dette, kontakt ditt servicefirma eller de du kjøpte produktet av.
Din nærmeste Flexit forhandler finner du her >>

Hva er fristen for reklamasjon på en baderomsvifter?

Fristen for reklamasjon på baderomsvifter er 2 år, med unntak av baderomsviften Pro7 hvor fristen er 5 år.

Viften går hele tiden og jeg får ikke skrudd den av.

Sjekk så at det ikke er koblet jord inn på LT på viften.

Er du en sluttforbruker som trenger hjelp med dette, kontakt ditt servicefirma eller de du kjøpte produktet av.
Din nærmeste Flexit forhandler finner du her >>

Viften starter ikke på fukt. Hva er problemet?

Dette kan komme av kaldras slik at fuktig luft ikke kommer til fuktføleren. Kan løses med et tilbakeslagsspjeld. Eventuelt en lamellventil ute på veggen.

Er du en sluttforbruker som trenger hjelp med dette, kontakt ditt servicefirma eller de du kjøpte produktet av.
Din nærmeste Flexit forhandler finner du her >>