Jeg har alarm på CI60-styrepanel.

Er det fast rød trekant så kan det være et problem med rotoren i aggregatet. Dette kan komme som følge av slakk reim, slitte børstelister eller fukt/is i aggregatet blant annet.

Rotor og reim skal sjekkes som en del av det årlige vedlikeholdet. Se i monteringsveiledningen for ditt aggregat:

UNI2 brukerveiledning >>

UNI3 brukerveiledning >>

UNI4 brukerveiledning >>

K2 brukerveiledning >>

K2.1 brukerveiledning >> 

C2 brukerveiledning >>

 

Er det fast rød trekant og blinkende MIN lampe kan det være en defekt temperaturføler i aggregatet. Meld ifra til din utbygger/forhandler.

Er det blinkende rød trekant så er det branntermostaten som er utløst. Trykk på reset knapp inne i aggregatet og reset i styrepanelet. Branntermostat kan løses ut som følge av tette filter. Sjekk og bytt filter om disse er tette. Viktig at det benyttes originale filter.

Får ikke styrt aggregatet med CI60/600 styrepanel

Sjekk grønn diode på kretskortet. Denne skal blinke med hurtig grønt lys (5hz).
Prøv å koble vekk eventuelt tilleggsutstyr.
Prøv å koble til styrepanelet direkte på den korte kabelen over aggregatet. Sjekk flatkabelen inne i styrepanelet.
Husk å kjøre i gang aggregatet på nytt ved enhver ny tilkobling av styrepanelet.

Er du en sluttforbruker som trenger hjelp med dette, kontakt ditt servicefirma eller de du kjøpte produktet av.
Din nærmeste Flexit forhandler finner du her >>

Står "feil på avtrekksføler" i CI600.

Det er ikke montert avtrekksføler i aggregatet fra oss, så dersom ikke dette er ettermontert vil man få alarm dersom denne aktiveres. For å bli kvitt alarmen går man på "innstillnger"-> "avansert bruker"-> "slå kode 1000"-> "konfigurasjon"-> "følere"-> "avtrekk".

Her setter man avtrekksføler i "AV" under "aktivering".

Monteringsveiledning CI600 >>

Jeg har CI70 styrepanel. Hvorfor vises det ikke noe i panelet?

Sjekk at det er koblet riktig pluss og minus. Sjekk deretter at T15-kontakten sitter på plass på kretskortet. Er det tilkoblet direkte på den korte kabelen, så bytter farger pluss og minus.

Er du en sluttforbruker som trenger hjelp med dette, kontakt ditt servicefirma eller de du kjøpte produktet av.
Din nærmeste Flexit forhandler finner du her >>

Montering- og brukerveiledning CI70>>

Hvor skal jeg koble inn kjøkkenhette (type E) og fuktføler?

Treleder på toppen av aggregatet. Brun og hvit som kommer ut av svart kabel. Denne funksjonen aktiverer forsering.

Er du en sluttforbruker som trenger hjelp med dette, kontakt ditt servicefirma eller de du kjøpte produktet av.
Din nærmeste Flexit forhandler finner du her >>

Styrepanel SP30 blinker rødt og har ingen styring.

Branntermostat er utløst. Reset branntermostaten. Dårlig luftstrøm gjennom aggregatet er ofte grunnen til at branntermostaten utløses.

Sjekk filtrene og bytt om nødvendig. Sjekk også inntaksristen ute på veggen og sørg for at denne ikke er tiltettet.

Er du en sluttforbruker som trenger hjelp med dette, kontakt ditt servicefirma eller de du kjøpte produktet av.
Din nærmeste Flexit forhandler finner du her >>

Hvor kobler jeg inn trykkvakten?

Treleder på toppen av aggregatet.
Grønn og hvit som kommer ut av svart kabel.
Denne funksjonen aktiverer økt tilluft.

Er du en sluttforbruker som trenger hjelp med dette, kontakt ditt servicefirma eller de du kjøpte produktet av.
Din nærmeste Flexit forhandler finner du her >>

Trykkvakten er aktiv konstant. Hva gjør jeg?

Kan være at det er koblet feil i trykkvakten. Skal være koblet til punktene 2 og 3. Er det koblet til 1 og 3 vil man få motsatt funksjon av trykkvakten. 

Er du en sluttforbruker som trenger hjelp med dette, kontakt ditt servicefirma eller de du kjøpte produktet av.
Din nærmeste Flexit forhandler finner du her >>

Trykkvakten vil ikke aktiveres.

Sjekk så at slangen er tilkoblet riktig nippel. Skal inn på pluss på trykkvakten om den måler trykket etter motor og minus om den måler trykket før motor. Sjekk også at ikke den ene nippelen er plugget igjen.

Er du en sluttforbruker som trenger hjelp med dette, kontakt ditt servicefirma eller de du kjøpte produktet av.
Din nærmeste Flexit forhandler finner du her >>

Trykkvakten aktiveres hele tiden. Uten at kjøkkenhetten er i gang. Hva er feil?

Trykkvakten er antagelig satt for lavt slik at den aktiveres for lett. Forsøk å øke verdien på trykkvakten (40Pa bruker å være en OK innstilling).

Er du en sluttforbruker som trenger hjelp med dette, kontakt ditt servicefirma eller de du kjøpte produktet av.
Din nærmeste Flexit forhandler finner du her >>