Det er menneskene som skaper Flexit. Gjennom at vi alle tar helhetsansvar og hjelper hverandre til å lykkes, realiserer vi nye ideer og oppnår gode resultater. Arbeidsdagen hos oss er preget av pålitelighet, handlekraft, nyskaping og ikke minst stor omtanke for hverandre.

Flexit er en lang verdikjede, fra idé til produktet er ute hos kunden. Dette betyr at vi har behov for mange forskjellige mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse hos oss. Vi ønsker å gi våre ansatte utviklingsmuligheter innen selskapet. 

Forankrede kjerneverdier
Våre verdier er kjernen av hva vi står for i Flexit. De veileder oss i hvordan vi driver bedriften og hvordan vi samarbeider internt og eksternt. Vi forplikter oss til kjerneverdiene i både ord og i handling. Derfor vil de også motivere oss til innsats og gode prestasjoner. 

  • Pålitelig
  • Handlekraftig
  • Nyskapende
  • Omtenksom

 

Ledige stillinger

Utviklingssjef - Produkt og teknologi

Til å lede vårt utviklingsarbeid søker vi etter en markedsorientert Utviklingssjef

Ansvars- og arbeidsoppgaver
Bedriften er inne i en spennende fase der det grønne skifte, skjerpende energikrav og digitalisering er sentrale drivere i vårt utviklingsarbeid. For ytterligere å styrke sin markedsposisjon i årene som kommer står produktutvikling svært sentralt for bedriften. Vi søker derfor etter ny sjef for produktutviklingsavdelingen og markedsanalyse, som vil få ansvar for å lede og videreutvikle avdelingens 22 selvgående, motiverte ledere og medarbeidere. Utviklingssjefen sitter i ledergruppen og har ansvar for bedriftens overordnede strategiske teknologiutvikling. Du får dessuten ansvar for å definere mål for utviklingsarbeidet, prioritere og koordinere innsatsen samt allokere ressurser til avdelingens ulike prosjekter.

Bakgrunn og erfaring
Vi ser etter en teamorientert og handlekraftig kandidat med høyere teknisk utdannelse på masternivå. Kandidaten må ha noen års erfaring som leder av industrielt produktutviklingsarbeid.   

Vi tilbyr
Spennende utfordringer i en bedrift med meget godt renommé og sterk posisjon i markedet, og med ytterligere potensial og vekstambisjoner. Interessante og spennende utfordringer innen produktutvikling i en bedrift med ambisjoner. 

Kontakt
For spørsmål eller en uforpliktende prat, kontakt Per Bjerk på mobil 481 55 446/ mail: pbj@hartmark.no eller Sondre Nygård Trønnes på mobil 901 07 296/mail: snt@hartmark.no hos Hartmark Executive Search.

Søknadsfrist: 19. juni 2017.

Ønsker du å bli en del av Flexit? Mener du at du har en interessant bakgrunn som passer oss?
Send en cv til ledigstilling@flexit.no og merk den med «åpen søknad». Ønsker du å jobbe i produksjon eller på lager, er du velkommen til å kontakte People4you i Askim som bistår oss med rekruttering.